Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Witamy!

na stronie Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

Nie żyje dr inż. Cezary Zbigniew Kolasa

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 26 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 76 lat dr inż. Cezary Kolasa, emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, serdeczny kolega i współpracownik. 

Czytaj więcej »

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Jeżeli zamierzacie złożyć wniosek konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „Infrastruktura i Środowisko”, to jako szkoła wyższa (beneficjent typu 5) przedstawiamy Państwu ofertę wspólnej realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w ramach osi priorytetowej IV (działanie 4.3) „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Czytaj więcej »

Staż naukowy Aleksandry Lipczyńskiej

Z początkiem 2016 r. dr inż. Aleksandra Lipczyńska rozpoczęła zagraniczny staż naukowy w Berkeley Education Alliance for Research in Singapore (BEARS). BEARS jest spółką non-profit założoną w 2011 r. przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Służy jako intelektualna platforma współpracy dla świata nauki i przemysłu w zakresie badań, nauki i przedsiębiorczości, dzięki czemu owocne wyniki badań mogą być sprawnie przeniesione do realizacji w praktyce.

Czytaj więcej »

Obrona doktorska Aleksandry Lipczyńskiej

W dniu 11.12.2015 r. o godz. 13:00 w sali B-200 przy ul. Konarskiego 20, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 mgr inż. Aleksandry Lipczyńskiej

Temat rozprawy:

„Impact of combined system of personalized ventilation and chilled ceiling on indoor environment and energy consumption”

Czytaj więcej »