Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Działalność dydaktyczna Katedry

Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje kształcenie studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na studiach dziennych wszystkich stopni (inżynierskich, magisterskich i doktoranckich), na studiach zaocznych i uzupełniających magisterskich a także na studiach podyplomowych. Nasza Katedra jest wiodącą jednostką, w której kształceni są studenci specjalności Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja na kierunku Inżynieria Środowiska.

KOWiTO dysponuje obszernym zapleczem laboratoryjnym wykorzystywanym w celach dydaktycznych.