Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Oferta Katedry dla studentów dziennych i zaocznych

Pracownicy Katedry OWiTO prowadzą zajęcia na studiach dziennych (studia inżynierskie i magisterskie) w zakresie specjalności:

a także zaocznych inżynierskich i magisterskich dla specjalności Energooszczędne Techniczne Wyposażenie Budynków oraz magisterskich uzupełniających (Techniczne Wyposażenie Budynków).

Pracownicy Katedry prowadzą także zajęcia na Wydziałach pokrewnych m.in. z zakresu Instalacji Budowlanych.

W poprzednich dziesięciu latach w naszej Katedrze odbyło się kilkaset obron prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, a nasi absolwenci, w zdecydowanej większości, znajdują pracę zgodną z wykształceniem w biurach projektowych czy firmach związanych z ogrzewaniem, wentylacją czy klimatyzacją.