Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Laboratoria badawcze i dydaktyczne

Katedra OWiTO posiada własną Halę Technologiczną z lat 1970-71 zlokalizowaną przy ul. Kaszubskiej 26. Jest to budynek o wymiarach 13 x 35 m, zaprojektowany specjalnie do celów badawczych, składający się z hali głównej, pomieszczeń badawczych i warsztatów rozmieszczonych na dwóch poziomach, antresoli oraz własnej kotłowni. Znajdujące się tam stanowiska wykorzystywane są zarówno do działalności badawczej, jak i dydaktycznej z zakresu ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, wentylacji przemysłowej oraz badań jakości powietrza wewnętrznego.

Realizacja prac z obszaru działania Katedry prowadzona jest w laboratoriach:

1. Laboratorium Ogrzewnictwa - Badania w ustalonych i zmiennych warunkach cieplnych (symulowany sezon grzewczy) elementów i urządzeń grzewczych oraz podzielników kosztów ogrzewania. Badania efektywności systemów grzewczo-wentylacyjnych, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii. Metody pomiaru i oceny warunków cieplnych w pomieszczeniach.

2. Laboratorium Wentylacji i Klimatyzacji - Badania dotyczące modelowania ruchu powietrza w pomieszczeniach i przepływu w strugach nawiewanych i konwekcyjnych. W badaniach eksperymentalnych stosowane są anemometryczne metody pomiary pól prędkości (anemometry z gorącym drutem, anemometry sferyczne, dopplerowska anemometria laserowa) i metody wizualizacji przepływu. Do badań skuteczności wentylacji i rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykorzystuje się znaczniki gazowe. Obliczenia numeryczne ruchu powietrza w pomieszczeniach wykonywane są za pomocą kilku różnych komercyjnych pakietów CFD.

3. Laboratorium Techniki Odpylania - Badania dotyczące hermetyzacji źródeł pylenia i aerodynamicznej optymalizacji konstrukcji urządzeń oczyszczającej gazy. Badania nad doskonaleniem metod pomiaru stężenia i strumienia masy pyłu w gazach oraz badania charakterystyk pomiarowych czujników prędkości gazu i aspiracyjnych sond pyłowych

4. Laboratorium Metrologii w Ogrzewnictwie, Wentylacji i Technice Odpylania - Badania aparatury pomiarowej do pomiarów parametrów środowiska wewnętrznego (np. sond temperatury, sond anemometrycznych, czujników wilgotności, przetworników ciśnienia, mierników CO2). Określanie właściwości metrologicznych, sprawdzanie okresowe dokładności i wzorcowanie w/w aparatury.

5. Laboratorium Komputerowej Symulacji Procesów Wentylacji i Ogrzewania - Symulacje przepływów powietrza wentylacyjnego, symulacje obciążeń cieplnych budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, symulacje zintegrowane przepływu ciepła i powietrza w budynkach, wyznaczenie bilansów cieplnych pomieszczeń obliczenia sieci przewodów wentylacyjnych, wymiarowanie instalacji centralnego ogrzewania modelowania ruchu powietrza w pomieszczeniach i przepływu w strugach nawiewanych i konwekcyjnych

Katedra dysponuje także trzema Pracowniami Komputerowymi.