Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Działalność naukowa Katedry

Działalność naukowo-badawcza Katedry OWiTO ukierunkowana jest na zagadnienia grzewcze, wentylacyjne oraz klimatyzacyjne. Prace koncepcyjne oraz projektowo-wdrożeniowe prowadzone przez KOWiTO uwzględniają etapy projektowania i budowy systemów oraz urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Posiadamy znaczący dorobek dotyczący aparatury do pomiaru emisji pyłów i urządzeń odpylających.

W pracy badawczej kładziemy szczególny nacisk na zagadnienia racjonalnego gospodarowania energią w ciepłownictwie, ogrzewnictwie i wentylacji. Kadra naukowa wykwalifikowana jest w zagadnieniach audytingu energetycznego w budownictwie, rozliczania i podziału kosztów ogrzewania, jak również aerodynamicznej optymalizacji procesów wentylacji i odpylania. Przeprowadzamy zintegrowane symulacje wymiany ciepła (TRNSYS, IDA ICE, ESP-r) oraz ruchu powietrza w budynkach (ANSYS CFX). Specjalizujemy się w zagadnieniach dotyczących pomiaru i oceny jakości środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach, jak również jego wpływu na komfort, zdrowie i produktywność użytkowników.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem prowadzonych przez nas badań oraz dorobkiem naukowym.

Znacząca część prowadzonych prac badawczych wykonywana jest w naszym zapleczu laboratoryjnym. Współpracujemy także z wieloma ośrodkami krajowymi, jak i zagranicznymi. W swoim dorobku posiadamy również organizację konferencji naukowych.