Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Konferencje zorganizowane przez Katedrę

KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA CIEPLNA IN SITU BUDYNKÓW

W dniu 16.11.2012 roku, w Gliwicach, w Klubie Pracowników Politechniki Śląskiej przy ulicy Banacha 3 odbyła się Konferencja Naukowa KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA CIEPLNA IN SITU BUDYNKÓW. Celem Konferencji było rozpowszechnienie wyników badań realizowanych w ramach Zadania 4 pt. "Rozwój diagnostyki cieplnej budynków" projektu strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju "Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków". Podczas konferencji przedstawiono nową, szybką metodę diagnostyki cieplnej in situ budynku – realizowaną dla identyfikowanego pomiarowo istniejącego obiektu, o konkretnej strukturze budowlanej i z funkcjonującymi instalacjami. Metoda zawiera w sobie procedurę sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku na podstawie pomiarów.

Przedmiotem konferencji było przedstawienie przez zespół realizujący Zadanie (osoby z powołanego do jego realizacji konsorcjum naukowo przemysłowego) doświadczeń w zakresie:

 • diagnostyki in situ izolacyjności cieplnej budynków,
 • diagnostyki in situ źródeł ciepła, instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
 • diagnostyki in situ instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
 • diagnostyki in situ środowiska wewnętrznego budynków,
 • systemu pomiarowego do diagnostyki cieplnej budynków,
 • kompleksowej diagnostyki cieplnej budynków,
 • świadectw charakterystyki energetycznej budynku opartych na pomiarach.

Ww. zagadnienia odpowiadają poszczególnym częściom Zadania i zostały zrelacjonowane w formie referatów zaprezentowanych przez wykonawców projektu (program konferencji nie zawierał referatów jej uczestników zewnętrznych). Przekazane zostały także informacje o formach utrwalenia wiedzy o nowej metodzie: wielotomowym poradniku i kursach szkoleniowych. Całość zakończona została panelem dyskusyjny z udziałem wszystkich chętnych uczestników konferencji (słuchaczy, zaproszonych gości i oczywiście prelegentów).

 

„Energia – Budynek – Miasto” - OPTYMALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ W BUDOWNICTWIE I GOSPODARCE KOMUNALNEJ

W dniu 05.03.2010 odbyło się w Gliwicach trzecie seminarium  „Energia – Budynek – Miasto” - OPTYMALNE GOSPODAROWANIE ENERGIĄ W BUDOWNICTWIE I GOSPODARCE KOMUNALNEJ, organizowane przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki w porozumieniu z Wydziałami Architektury, Budownictwa oraz Elektrycznym,  w ramach  Konsorcjum  naukowego „Energia rozproszona – Budynek – Miasto” . Na Seminarium obecni byli m.in. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek oraz dziekani Wydziałów: Architektury - dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło,  prof. nzw. w Pol. Śl. oraz Inżynierii Środowiska i Energetyki - dr hab. inż. arch. Janusz Kotowicz,  prof. nzw. w Pol. Śl. Prezentowane referaty dotyczyły bieżących prac badawczych prowadzonych przez poszczególne jednostki uczestniczące w Konsorcjum.

 

IX Ogólnopolskie Sympozjum "Zastosowanie Mechaniki Płynów w Inżynierii i Ochronie Środowiska’2007"

W dniach 20-23.06.2007 odbyło się w Wiśle już IX Ogólnopolskie Sympozjum Zastosowanie Mechaniki Płynów w Inżynierii i Ochronie Środowiska’2007 poświęcone problemom mechaniki płynów w różnych obszarach inżynierii środowiska. Sympozjum zgromadziło ponad 40 uczestników z całej Polski (m.in. z Warszawy, Krakowa, Wrocławia czy Poznania). Prezentowane referaty dotyczyły:

 • prognozowania rozdziału powietrza wentylacyjnego w oparciu o metody numeryczne oraz eksperyment w skali podobieństwa i w warunkach naturalnych,
 • modelowania procesów wymiany masy i ciepła w przepływach jedno- i wielofazowych,
 • mechanizmów zjawisk fizycznych w procesach przepływowych,
 • przepływów cieczy w ośrodkach porowatych,
 • metod i aparatury naukowej,
 • ukierunkowania badań w aspekcie potrzeb projektowania procesów i urządzeń przepływowych,
 • ujęcia i zakresu wytycznych projektowania.