Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Informacje ogólne

W Katedrze OWiTO pracuje dziś 31 osób – 7 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych (w tym dwóch profesorów tytularnych), 15 pracowników ze stopniem doktora (adiunktów), 4 doktorantów oraz 5 pracowników administracyjno-technicznych.

KOWiTO podzielona jest na zespoły – Zespół Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa (kierownik prof. dr hab. inż. Marian B. Nantka), Zespół Wentylacji i Techniki Odpylania (dr hab. inż. Zbigniew Trzeciakiewicz) oraz Zespół Miernictwa i Mechaniki Płynów (dr hab. inż. Andrzej Baranowski). 

Pracownicy zajmują się działalnością naukową oraz dydaktyczną głównie w zagadnieniach grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Posiadamy kadrę wyspecjalizowaną w metodyce wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej w budownictwie oraz wykonywania audytów energetycznych na potrzeby termomodernizacji budynków. Zajmujemy się również zagadnieniami dotyczącymy higieny i bezpieczeństwa środowiska pracy. Rezultatem wieloletniej działalności naukowej KOWiTO jest wydanie prawie trzydziestu książek i podręczników akademickich. Od momentu powstania KOWiTO 33 osób uzyskało stopień naukowy doktora nauk technicznych, 9 doktora habilitowanego i 4 tytuł profesora. Działaność dydaktyczna pracowników obejmuje prowadzenie zajęć dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki na wszystkich rodzajach strudiów (dzienne i zaoczne - na poziomie inżynierskich oraz magisterskim, podyplomowe).

Katedra Ogrzewnictwa Wentylacji i Techniki Odpylania współpracuje z wieloma ośrodkami z: Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Holandii, Japonii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, USA i Wielkiej Brytanii. Uczestniczy w międzynarodowym programie badawczym Międzynarodowej Agencji Energii w Paryżu IEA - ECB&CS i programach badawczych finansowanych przez Unię Europejską.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną historią Katedry oraz jej kroniką.

1945-2005