Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Bieżące wydarzenia

  Nie żyje dr inż. Cezary Zbigniew Kolasa

  Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 26 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 76 lat dr inż. Cezary Kolasa, emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, serdeczny kolega i współpracownik. 

  Czytaj więcej »

  Zaproszenie do współpracy

  Szanowni Państwo,

  Jeżeli zamierzacie złożyć wniosek konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „Infrastruktura i Środowisko”, to jako szkoła wyższa (beneficjent typu 5) przedstawiamy Państwu ofertę wspólnej realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w ramach osi priorytetowej IV (działanie 4.3) „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

  Czytaj więcej »

  Staż naukowy Aleksandry Lipczyńskiej

  Z początkiem 2016 r. dr inż. Aleksandra Lipczyńska rozpoczęła zagraniczny staż naukowy w Berkeley Education Alliance for Research in Singapore (BEARS). BEARS jest spółką non-profit założoną w 2011 r. przez Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley. Służy jako intelektualna platforma współpracy dla świata nauki i przemysłu w zakresie badań, nauki i przedsiębiorczości, dzięki czemu owocne wyniki badań mogą być sprawnie przeniesione do realizacji w praktyce.

  Czytaj więcej »

  Obrona doktorska Aleksandry Lipczyńskiej

  W dniu 11.12.2015 r. o godz. 13:00 w sali B-200 przy ul. Konarskiego 20, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

   mgr inż. Aleksandry Lipczyńskiej

  Temat rozprawy:

  „Impact of combined system of personalized ventilation and chilled ceiling on indoor environment and energy consumption”

  Czytaj więcej »

  XIII Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce"

  W dniach 26 i 27 listopada 2015r. w Warszawie odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja "Problemy jakości powietrza wewnętrznego w Polsce", w której udział wzięli pracownicy Katedry OWiTO: dr inż. Anna Bulińska i mgr inż. Piotr Ciuman.

  Czytaj więcej »

  2nd International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow HTFF'15

  W dniach 20-21 lipca 2015 w Barcelonie odbył się World Congress on Mechanical, Chemical and Material Engineering (MCM'15). W ramach 2nd International Conference on Heat Transfer and Fluid Flow (HTFF'15) udział wzięli doktoranci Katedry OWITO: mgr inż. Agnieszka Palmowska i mgr inż. Piotr Ciuman.

  Czytaj więcej »

  Uroczystość wręczenia dyplomów doktorów habilitowanych i doktorskich

  W sobotę 23 maja br. w Auli A Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktorów habilitowanych i doktorskich.

  Podczas uroczystości Jan Kaczmarczyk otrzymał dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz Agata Świerc uzyskała promocję doktorską.

  Czytaj więcej »

  INSTALACJE BASENOWE 2015

  W dniach 25-27 marca 2015r. w Zakopanem odbyło się X Sympozjum Naukowo-Techniczne "Instalacje basenowe - projektowanie, wykonawstwo, eksploatacja, finansowanie", w której wzieli udział Pracownicy Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

  Czytaj więcej »

  Obrona doktorska Agaty Świerc

  W dniu 12.02.2015 r. o godz. 12:00 w sali B-200 przy ul. Konarskiego 20, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

   mgr inż. Agaty Świerc

  Temat rozprawy:

  „Wyznaczanie strat ciepła przez przenikanie istniejącego budynku mieszkalnego na potrzeby jego diagnostyki cieplnej”

  Czytaj więcej »

  Konferencja "HVAC&R - szanse, zagrożenia, badania, najnowsze technologie oraz nowości w branży"

  W dniu 19 listopada 2014 r. w Ośrodku Konferencyjno - Szkoleniowym Innowacja w Zabrzu odbyła się Konferencja "HVAC&R - szanse, zagrożenia, badania, najnowsze technologie oraz nowości w branży"w której wzięli udział Pracownicy Katedry Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania: dr hab. inż. Zbigniew Trzeciakiewicz, prof. nzw. w Pol. Śl., dr inż. Dorota Bartosz, dr inż. Monika Blaszczok, dr inż. Aleksandra Specjał oraz dr inż. Piotr Koper.

  Czytaj więcej »

  90-te urodziny prof. Stanisława Mierzwińskiego

  Pan prof. dr hab. inż. Stanisław Mierzwiński, twórca polskiej szkoły zastosowań aerodynamiki w wentylacji i technice odpylania, kończy 90 lat.

  Czytaj więcej »

  Agata Świerc stypendystką DoktoRIS

  W czerwcu 2014 r. doktorantka KOWiTO, Agata Świerc otrzymała stypendium DoktoRIS ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Serdecznie gratulujemy!

  Czytaj więcej »

  II-gie miejsce w kategorii prac magisterskich w „Konkursie na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie” dla Piotra Ciumana

  W dniu 30 grudnia 2013 r. doktorant Piotr Ciuman zajął II-gie miejsce w kategorii prac magisterskich w „Konkursie na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie”.

  Czytaj więcej »

  Obrona doktorska Piotra Kopra

  W dniu 13.12.2013 r. o godz. 12:30 w sali B-200 przy ul. Konarskiego 20, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

   mgr inż. Piotra Kopra

  Temat rozprawy:

  Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w salach audytoryjnych

  Czytaj więcej »

  Aleksandra Lipczyńska stypendystką DoktoRIS

  W czerwcu 2013 r. doktorantka KOWiTO, Aleksandra Lipczyńska otrzymała stypendium DoktoRIS ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Serdecznie gratulujemy!

  Czytaj więcej »

  Konferencja Naukowa KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA CIEPLNA IN SITU BUDYNKÓW

  W dniu 16.11.2012 roku, w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ulicy Konarskiego 20 (Bud. B, sala B-200) odbędzie się Konferencja Naukowa KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA CIEPLNA IN SITU BUDYNKÓW
  Celem Konferencji jest rozpowszechnienie wyników badań realizowanych w ramach Zadania 4  pt. Rozwój diagnostyki cieplnej budynków projektu strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków

  Czytaj więcej »

  Obrony prac magisterskich w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania

  We wrześniu 2012 r., w dniach 27 i 28 września, odbyły się obrony prac dyplomowych magisterskich w Katedrze OWiTO. 11 osób uzyskało tytuł magistra inżyniera dla specjalności: Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja (10 osób), oraz Techniczne Wyposażenie Budynków (1 osoba).

  Czytaj więcej »

  Konferencja Rynek Ciepła REC 2012

  W dniach 17-19 października 2012 roku, w Nałęczowie, odbyła się XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna Rynek Ciepła REC 2012. W Konferencji udział wzięło 11 pracowników naszej Katedry, którzy wygłosili referaty związane z zagadnieniami diagnostyki cieplnej w budynkach.

  Czytaj więcej »

  Kierunek „Inżynieria Środowiska” na liście najlepszych kierunków studiów realizowanych na uczelniach w całej Polsce

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało listę 25 najlepszych kierunków spośród wszystkich uniwersytetów, akademii i politechnik. Wśród nich jest Politechnika Śląska – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, kierunek Inżynieria środowiska.

  Czytaj więcej »

  BEZPIECZNA EWAKUACJA

  Konferencja naukowo-techniczna

   BEZPIECZNA EWAKUACJA

  Zapraszamy studentów do udziału.

  2 czerwca 2016 roku na terenie targów Expo Silesia w Sosnowcu będzie miała miejsce konferencja naukowo-techniczna BEZPIECZNA EWAKUACJA.

  Czytaj więcej »