Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

BEZPIECZNA EWAKUACJA

Konferencja naukowo-techniczna

 BEZPIECZNA EWAKUACJA

Zapraszamy studentów do udziału.

2 czerwca 2016 roku na terenie targów Expo Silesia w Sosnowcu będzie miała miejsce konferencja naukowo-techniczna BEZPIECZNA EWAKUACJA.

Konferencja naukowo-techniczna

 BEZPIECZNA EWAKUACJA

2 czerwca 2016 roku na terenie targów Expo Silesia w Sosnowcu będzie miała miejsce konferencja naukowo-techniczna BEZPIECZNA EWAKUACJA.

Konferencja będzie miała na celu omówienie i przeanalizowanie czynników, które mają wpływ na bezpieczeństwo ludzi w przypadku wystąpienia pożaru w budynku, oraz ocenę efektywności działania różnych systemów zabezpieczeń pożarowych funkcjonujących w Polsce i na świecie.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące tematy:

  • Stosowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie formalno-prawnym i rzeczywistym w Polsce i na świecie.
  • Ograniczenia w funkcjonowaniu systemów wentylacji pożarowej i problemy związane z bezpieczną ewakuacją ludzi z budynków.
  • Ocena skuteczności powszechnie stosowanych systemów kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła.
  • Wpływ czynników klimatycznych na przebieg pożaru poprzez zapobieganie przed zadymieniem lub oddymianiem.
  • Analiza skuteczności zastosowanych systemów zapobiegających i zabezpieczających przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach średniowysokich i wysokich.
  • Symulacje pożarowe CFD a wyniki badań pozyskanych podczas rzeczywistych pożarów – analiza prób badawczych przeprowadzonych w Sosnowcu w obiekcie testowym.

Zapraszamy do udziału studentów - informacje u dr inż. Małgorzaty Król.