Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Konferencja Naukowa KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA CIEPLNA IN SITU BUDYNKÓW

W dniu 16.11.2012 roku, w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ulicy Konarskiego 20 (Bud. B, sala B-200) odbędzie się Konferencja Naukowa KOMPLEKSOWA DIAGNOSTYKA CIEPLNA IN SITU BUDYNKÓW
Celem Konferencji jest rozpowszechnienie wyników badań realizowanych w ramach Zadania 4  pt. Rozwój diagnostyki cieplnej budynków projektu strategicznego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Zintegrowany system zmniejszenia eksploatacyjnej energochłonności budynków

Mowa będzie na konferencji o nowej, szybkiej metodzie diagnostyki cieplnej in situ budynku – realizowanej dla identyfikowanego pomiarowo istniejącego obiektu,
o konkretnej strukturze budowlanej i z funkcjonującymi instalacjami. Metoda zawiera w sobie procedurę sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku n a   p o d s t a w i e   p o m i a r ó w.

Przedmiotem konferencji będzie przedstawienie przez zespół realizujący Zadanie (osoby z powołanego do jego realizacji konsorcjum naukowo przemysłowego) doświadczeń w zakresie:

  • diagnostyki in situ izolacyjności cieplnej budynków,
  • diagnostyki in situ źródeł ciepła, instalacji grzewczych i ciepłej wody użytkowej,
  • diagnostyki in situ instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • diagnostyki in situ środowiska wewnętrznego budynków,
  • systemu pomiarowego do diagnostyki cieplnej budynków,
  • kompleksowej diagnostyki cieplnej budynków,
  • świadectw charakterystyki energetycznej budynku opartych na pomiarach.

Ww. zagadnienia odpowiadają poszczególnym częściom Zadania i zostaną zrelacjonowane w formie referatów zaprezentowanych przez wykonawców projektu (program konferencji nie zawiera referatów jej uczestników zewnętrznych).

Przekazane zostaną także informacje o formach utrwalenia wiedzy o nowej metodzie: wielotomowym poradniku i kursach szkoleniowych.

Całość zakończy panel dyskusyjny z udziałem wszystkich chętnych uczestników konferencji (słuchaczy, zaproszonych gości i oczywiście prelegentów).

Organizator konferencji

Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania
ul. Konarskiego 20, 44-100 Gliwice

Sekretarz konferencji – dr inż. Monika Blaszczok

Kontakt:

 

Strona Konferencji: http://www.budynki-diagnostyka.pl/pl/kalendarium/konferencja