Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

II-gie miejsce w kategorii prac magisterskich w „Konkursie na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie” dla Piotra Ciumana

W dniu 30 grudnia 2013 r. doktorant Piotr Ciuman zajął II-gie miejsce w kategorii prac magisterskich w „Konkursie na najlepsze prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie”.

Temat nagrodzonej pracy: "Wpływ sposobu modelowania turbulencji na prognozowanie numeryczne strug nawiewanych".

Konkurs przeprowadzony został w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości”. Organizatorem konkursu było Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej.

Serdecznie gratulujemy!

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach
programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”