Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Nie żyje dr inż. Cezary Zbigniew Kolasa

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 26 sierpnia 2020 roku zmarł w wieku 76 lat dr inż. Cezary Kolasa, emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, serdeczny kolega i współpracownik. 


Dr inż. Cezary Kolasa pracował w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania od roku 1969 do 2011. W latach 1991-94 pełnił funkcję Kierownika Zespołu Ogrzewnictwa i Ciepłownictwa.  Tematyką Jego zainteresowań były zagadnienia z zakresu ogrzewnictwa i ciepłownictwa, a szczególnie problematyka podziału i rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych, w której był cenionym specjalistą i praktykiem. Był autorem i współautorem licznych artykułów naukowych, referatów i prac naukowo-badawczych oraz opiekunem wielu prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich.

 

W osobie dr. inż. Cezarego Kolasy żegnamy pogodnego i życzliwego człowieka, zawsze chętnego do niesienia pomocy, wychowawcę wielu roczników absolwentów specjalności Ogrzewnictwo i Wentylacja. Pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 4 września o godzinie 10:20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.