Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,

Jeżeli zamierzacie złożyć wniosek konkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 „Infrastruktura i Środowisko”, to jako szkoła wyższa (beneficjent typu 5) przedstawiamy Państwu ofertę wspólnej realizacji przedsięwzięcia w ramach projektu partnerskiego w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w ramach osi priorytetowej IV (działanie 4.3) „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”.

Jesteśmy Katedrą Politechniki Śląskiej, zajmującą się od wielu lat w ramach działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej zagadnieniami związanymi z ogrzewnictwem, wentylacją i klimatyzacją, a także audytingiem energetycznym w budownictwie.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych (projekt typu 1), obejmującej oprócz poprawy izolacyjności przegród budowlanych, także modernizację lub wymianę wyposażenia technicznego (systemów grzewczych c.o. i c.w.u. oraz wentylacyjnych) z zastosowaniem niestandardowych, energooszczędnych rozwiązań technicznych z odzyskiem ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Gotowi jesteśmy do współpracy w podanym wyżej zakresie również w innych projektach, o które zamierzacie Państwo aplikować.

Szczegółowe informacje dotyczące współpracy znajdą Państwo w zakładce Oferta współpracy

Służymy również informacją drogą mailową pod adresem rie1@polsl.pl.