Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Badania systemu klimatyzacji VAV z indukcyjnym regulatorem przepływu, 2010-13. Kierownik: dr inż. Maria Hurnik
 • Prognozowanie i optymalizacja mikroklimatu w pomieszczeniach muzealnych w warunkach zmiennych obciążeń zewnętrznych i wewnętrznych, 2009-2011. Kierownik: dr inż. Joanna Ferdyn-Grygierek
 • Metoda weryfikacji wyników obliczeń symulacyjnych procesu ogrzewania pomieszczenia mieszkalnego, 2009-2011. Kierownik: dr inż. Aleksandra Specjał
 • Analiza wykorzystania generowanego metabolicznieditlenku węgla jako znacznika gazowego do określania wymiany powietrza w pomieszczeniach, 2008-2011. Grant promotorski. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek, Wykonawca: mgr inż. Anna Bulińska
 • Analiza wpływu systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia na komfort pracowników i zużycie energii budynku, 2007-2009. Kierownik: dr inż. Jan Kaczmarczyk
 • Niskoegzergetyczne systemy ogrzewania budynków (wspólnie z Instytutem Techniki Cieplnej). 2001-2004. Kierownik: Prof. dr hab. inż. Janusz Skorek
 • Kształtowanie przepływów powietrza wentylacji ogólnej i miejscowej dla ograniczania narażenia pracowników na pyły w pomieszczeniach przemysłowych 2002-2004. 
 • Badania nad dokładnością pomiaru strumienia masy pyłu w obiektach energetyki cieplnej przy użyciu prędkościowych sond aspiracyjnych 2000-2002.
 • Zintegrowana analiza i diagnostyka systemów wentylacji modernizowanych obiektów edukacyjnych. 1999-2002. Kierownik: dr inż. Barbara Lipska
 • Weryfikacja systemowej symulacji budynków wielokondygnacyjnych w aspekcie nakładów energetycznych i przepływów powietrza wentylacyjnego. 1999-2002. Kierownik: dr inż. Andrzej Baranowski
 • Doskonalenie metodyki podziału kosztów centralnego ogrzewania w budynkach mieszkalnych z uwzględnieniem rzeczywistych stanów eksploatacyjnych 1998-2001. Kierownik: dr inż. Cezary Kolasa