Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Projekty finansowane przez Unię Europejską

  • „DoktoRIS – Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska” finansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - stypendia dla mgr inż. Aleksandry Lipczyńskiej (2012-2014) oraz mgr inż. Agaty Świerc (2013-2014)
  • Stypendium Maria Curie dla mgr inż. Anny Bulińskiej na odbycie stażu naukowego w CFD Centre, Uniwersytet w Leeds, Wielka Brytania, 02-08.2007. Stypendium ufundowane przez Unię Europejska w ramach 6 Programu Ramowego, Early-Stage Training Programme
  • CENTRUM DOSKONAŁOŚCI akronim: ENER-INDOOR pt.: Efektywne energetycznie techniki i systemy w inżynierii środowiska wewnętrznego. ang. Centre for Energy Efficient Technologies and Systems in Indoor Environment Engineering, 2003-2005
  • Projekt Unii Europejskiej INCO-COPERNICUS pt. Integrated Design Optimisation of Building Energy Performance and Indoor Environment 1999-2001