Department of Heating, Ventilation
and Dust Removal Technology
PL | EN
baner

Articles published in 2007

Journal papers

Arsen Melikov, Zbigniew Popiołek, Manuel da Silva, I. Care, T. Sefker, Accuracy limitations for low-velocity measurements and draft assessment in rooms, HVAC&R Research 2007 vol. 13 nr 6, s. 971-986.

Zbigniew Popiołek, F. Jorgensen, Arsen Melikov, Manuel da Silva, Wojciech Kierat, Assessment of uncertainty in measurements with low velocity thermal anemometers, International Journal of Ventilation 2007 vol. 6 nr 2, s. 113-128.

Henryk Foit, Efekty energetyczne i egzergetyczne niskoegzergetycznych układów ogrzewania budynków. Cz. 3: Nakłady egzergii, energii i optymalna temperatura nominalna instalacji c.o.. Ciepłownictwo 2007 R. 38 nr 3, s. 28-31

Marian Nantka, M. Mietła, Efektywność energetyczna i ekonomiczna budynku pasywnegoCiepłownictwo 2007 R. 38 nr 11, s. 53-55

Halina Ciuman, Kompleksowa termomodernizacja budynku jako podstawowy warunek uzyskania oszczędności energii, Domus 2007 nr 1, s. 6-10.

Arsen Melikov, Jan Kaczmarczyk, Measurement and prediction of indoor air quality using a breathing thermal manikin, Indoor Air 2007 vol. 17 iss. 1, s. 50-59, Impact Factor 2.887.

Barbara Lipska, Quality control of the numerical prediction of buoyant plumes and their surroundings in displacement ventilation, Archives of Civil Engineering 2007 vol. 53 iss. 1, s. 175-199.

Marian Nantka, M. Bieniek, Stan higieniczny powietrza w budynku jednorodzinnymCiepłownictwo 2007 R. 38 nr 11, s. 50-53.

Marian Nantka, Środowisko wewnętrzne w budynkach z wentylacją naturalną. Cz. 1.Ciepłownictwo 2007 R. 38 nr 3, s. 33-38.

Marian Nantka, Środowisko wewnętrzne w budynkach z wentylacją naturalną. Cz. 2., Ciepłownictwo 2007 R. 38 nr 4, s. 29-33.

A. Adamus, Halina Ciuman, Wpływ akumulacyjności cieplnej budynku na zużycie ciepłaINSTAL 2007 nr 1, s. 32-36

Conference papers

Anna Bulińska, CFD simulation of metabolic carbon dioxide migration in a room with natural ventilation, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate. Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 18-25 October 2007.

Daria Żukowska, Zbigniew Popiołek, Arsen Melikov, Czynniki wpływające na rozwój strugi konwekcyjnej generowanej przez siedzącego człowieka, Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2007. Gliwice - Wisła, 20-23 czerwca 2007.

Ewa Gierczycka, Zbigniew Popiołek, Badania skuteczności odciągu miejscowego, Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2007. Gliwice - Wisła, 20-23 czerwca 2007.

Anna Bulińska, Analiza międzystrefowych przepływów powietrza na podstawie stężenia dwutlenku węgla. Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2007. Wisła, 20-23 czerwca 2007.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Dokładność modelowania numerycznego przepływów powietrza wentylacyjnego, Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska – 2007, Gliwice - Wisła, 20-23 czerwca 2007

Wojciech Kierat, Dokładność pomiaru małych prędkości za pomocą termoanemometrów. Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2007, Gliwice - Wisła, 20-23 czerwca 2007.

Barbara Lipska, Numeryczne modelowanie wentylacji wyporowej w pomieszczeniu ze źródłem ciepła i zanieczyszczenia gazowego, Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska – 2007, Gliwice - Wisła, 20-23 czerwca 2007.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Zastosowanie symulacji komputerowej do analizy migracji zanieczyszczeń i wentylacji w budynku, Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2007, Gliwice - Wisła, 20-23 czerwca 2007

Monika Blaszczok, Maria Hurnik, Obliczenia numeryczne narzędziem przewidywania przepływów powietrza w pomieszczeniach wentylowanych, Zastosowanie mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska - 2007, Gliwice - Wisła, 20-23 czerwca 2007.

Risto Kosonen, Zbigniew Popiołek, Hanu Koskela, P. Saarinen, An analysis of thermal plumes in ventilated rooms, Roomvent 2007, Helsinki, Finland, 13-15 June 2007.

Anna Bulińska, Determination of airflow pattern in a residential building using metabolic carbon dioxide concentration measurements, Roomvent 2007, Helsinki, Finland, 13-15 June 2007.

Daria Żukowska, Zbigniew Popiołek, Arsen Melikov, Impact of personal factors and furniture arrangement on the thermal plume above a human body, Roomvent 2007, Helsinki, Finland, 13-15 June 2007.

Maria Hurnik, Monika Blaszczok, Zbigniew Popiołek, Quality control of CFD prediction in a room with mixing ventilation, Roomvent 2007, Helsinki, Finland, 13-15 June 2007.

Daria Żukowska, Arsen Melikov, Zbigniew Popiołek, Thermal plume above a simulated sitting person with different complexity of body geometry, Roomvent 2007, Helsinki, Finland, 13-15 June 2007.

Zbigniew Popiołek, Control strategies for HVAC systems, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate, Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-13 May 2007.

Jan Kaczmarczyk, Human response to air movement, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate, Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-13 May 2007.

Jan Kaczmarczyk, Individually controlled microenvironment state of the art, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate, Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-13 May 2007.

Jan Kaczmarczyk, Indoor environment: occupants' health, comfort and performance, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate, Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-13 May 2007.

Zbigniew Popiołek, Smart sensors applied for control of microenvironment, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate, Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-13 May 2007.

Zbigniew Popiołek, Total volume heating and ventilation - an overview of systems, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate, Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-13 May 2007.