Department of Heating, Ventilation
and Dust Removal Technology
PL | EN
baner

Articles published in 2008

Journal papers

Zbigniew Trzeciakiewicz, An experimental analysis of the two-zone airflow pattern formed in a room with displacement ventilation, International Journal of Ventilation 2008 vol. 7 nr 3, s. 221-231.

Barbara Lipska, Comparison between numerical and observed air and contaminant distribution for mechanical mixing and displacement ventilation coupled with a local exhaust - lessons learnt, International Journal of Ventilation 2008 vol. 7 nr 3, s. 233-250.

Zbigniew Popiołek, Estimation of mean speed and speed standard deviation from CFD prediction, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2008 vol. 1 no. 1, s. 141-146.

Marian Nantka, Indoor climate and energy consumption in buildings with natural ventilationACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2008 vol. 1 no. 3, s. 107-118.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Jakość powietrza i wentylacja w budynkach edukacyjnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Architektura 2008 z. 47, s. 57-70.

Jan Kaczmarczyk, Metody badania i oceny środowiska cieplnego pomieszczeń, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej: Architektura 2008 z. 47, s. 89-100.

Halina Ciuman, Możliwości poprawy dokładności wskazań podzielników kosztów ogrzewania na grzejnikach przewymiarowanych, INSTAL 2008 nr 9, s. 30-34

Halina Ciuman, Możliwości poprawy dokładności wskazań podzielników kosztów ogrzewania na grzejnikach przewymiarowanych, INSTAL 2008 nr 11, s. 31-35.

Marian Nantka, Wentylacja naturalna w budynkach nowych i termomodernizowanych. Cz. 1., Pol. Instal. 2008 nr 10, s. 64-65.

Marian Nantka, Wybrane przyczyny i efekty wadliwego działania kanałowej wentylacji naturalnej. Cz. 2, Pol. Instal. 2008 nr 11, s. 58-60,

Marian Nantka, Sposoby poprawy działania kanałowej wentylacji naturalnej. Cz. 3, Pol. Instal. 2008 nr 12, s. 60-62.

Marian Nantka, Szczelność i izolacyjność cieplna przegród oszklonych. Cz. 1, Świat Szkła 2008 nr 10, s. 32-37.

Marian Nantka, Wentylacja i energia w budownictwie tradycyjnym i pasywnym. Cz. 1Energii i Budynek 2008 nr 1, s. 38-45.

Marian Nantka, Wentylacja i energia w budownictwie tradycyjnym i pasywnym. Cz. 2, Energii i Budynek 2008 nr 2, s. 23-30.

Halina Ciuman, Wskazanie podzielnika kosztów ogrzewania na przewymiarowanym grzejniku, INSTAL 2008 nr 1, s. 11-16.

Conference papers

Jan Kaczmarczyk, Arsen Melikov, Manuel Gameiro da Silva, Avoiding draught discomfort with personalized ventilation used at the low range of comfortable room air temperature. Indoor Air 2008, Copenhagen, Denmark, 17th-22nd August 2008.

Arsen Melikov, Jan Kaczmarczyk, Manuel Gameiro da Silva, Impact of air movement on perceived air quality at different level of relative humidity, Indoor Air 2008, Copenhagen, Denmark, 17th-22nd August 2008.

Arsen Melikov, Jan Kaczmarczyk, Impact of air movement on perceived air quality at different pollution level and temperature. Indoor Air 2008, Copenhagen, Denmark, 17th-22nd August 2008.

Zbigniew Popiołek, Arsen Melikov, Improvement of CFD predictions of air speed turbulence intensity and draught discomfort, Indoor Air 2008, Copenhagen, Denmark, 17th-22nd August 2008.

Daria Żukowska, Zbigniew Popiołek, Arsen Melikov, New method for calculation of integral characteristics of thermal plumes, Indoor Air 2008, Copenhagen, Denmark, 17th-22nd August 2008.

Marian Nantka, Kanałowa wentylacja naturalna w budynkach termomodernizowanych i nowowznoszonych. Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze. Materiały Konferencji Jubileuszowej 70-lecia Katowickiego Oddziału PZITS, Katowice, 5-6 czerwiec 2008.

Rozprawy doktorskie

Jakub Kolarik, Occupant responses and energy use in buildings with moderately drifting operative temperatures. Rozprawa doktorska,  Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek, prof. B. Olesen, Politechnika Śląska, Gliwice, 2008

Barbara  Kolarik, The effects of phthalate esters on the quality of the indoor environment. Rozprawa doktorska. Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Popiołek, prof. J. Sundell, , Politechnika Śląska , Gliwice, 2008.