Department of Heating, Ventilation
and Dust Removal Technology
PL | EN
baner

Articles published in 2009

Journal papers

Henryk Foit, Determination of an optimal temperature for the central heating installation in dwellings, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2009 vol. 2 no. 3, s. 93-99.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Energooszczędne rozwiązania chłodzenia budynków biurowych, Rynek Energii 2009 nr 1, s. 46-52, Impact Factor 0.626

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Heat demand and air exchange in a multifamily building - simulation with elements of validation, Building Services Engineering Research and Technology 2009 vol. 30 iss. 3, s. 227-240, Impact Factor 0.915.

Piotr Lubina, Marian Nantka, Internal heat gains in relation to the dynamics of buildings heat requirements, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2009 vol. 2 no. 1, s. 137-142.

Zbigniew Trzeciakiewicz, Joanna Ferdyn-Grygierek, Barbara Lipska, Zbigniew Popiołek, Komputerowe wspomaganie projektowania klimatyzacji na przykładzie zabytkowej auli Leopoldina, Ciepłownictwo 2009 R. 40 nr 11, s. 23-31.

Zbigniew Trzeciakiewicz, Joanna Ferdyn-Grygierek, Barbara Lipska, Zbigniew Popiołek, Koncepcja klimatyzacji zabytkowej auli uniwersyteckiej, Ciepłownictwo 2009 R. 40 nr 9, s. 26-32.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Jan Kaczmarczyk, Ocena jakości środowiska wewnętrznego i zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w energooszczędnym budynku biurowym, Ciepłownictwo 2009 R. 40 nr 9, s. 12-17.

Małgorzata Król, Optimization of window frame by genetic algorithm, Archives of Civil Engineering 2009 vol. 55 iss. 4, s. 487-502.

Barbara Lipska, The influence of the localization of outlets on the air distribution and the propagation of contaminants in rooms with mixing ventilation, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2009 vol. 2 no. 1, s. 129-136.

Henryk Foit, T. Bewszko, Wielokryterialne modelowanie wyznaczania optymalnego sposobu zaopatrzenia w energię z jednoczesnym określeniem optymalnej izolacji cieplnej istniejącego obiektu przeznaczonego do modernizacji, Przegląd Elektrotechniczny 2009 R. 85 nr 7, s. 21-25, Impact Factor 0.196.

Conference papers

Zbigniew Popiołek, Air distribution laboratory assessment, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate. Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-16 October 2009. Proceedings. Course 7.

Jan Kaczmarczyk, Air quality. Physical measurements and instrumentation, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate. Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-16 October 2009. Proceedings. Course 7.

Jan Kaczmarczyk, Thermal environemt. Advanced methods for thermal environment assessment - thermal manikins, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate. Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-16 October 2009. Proceedings. Course 7.

Jan Kaczmarczyk, Thermal environment. Physical measurements and instrumentation, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate. Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-16 October 2009. Proceedings. Course 7.

Jan Kaczmarczyk, Thermal environment. Subjective assessments, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate. Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-16 October 2009. Proceedings. Course 7.

Zbigniew Popiołek, Tracer gas techniques. Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate, Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-16 October 2009. Proceedings. Course 7.

Zbigniew Popiołek, Uncertainty of measurements. Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate, Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-16 October 2009. Proceedings. Course 7.

Zbigniew Popiołek, Velocity and temperature measurements. Including advanced techniques, Euroacademy on Ventilation and Indoor Climate. Climacademy, Pamporovo, Bulgaria, 08-16 October 2009. Proceedings. Course 7.

Mariusz Skwarczyński, Arsen Melikov, Jan Kaczmarczyk, Velina Lyubenova, Preferred valocities with individually controlled facially applied air movement at high humidity, Healthy Buildings 2009, Syracuse, NY, USA, September 13-17, 2009.

Henryk Foit, P. Pawluć, Problemy wykorzystania instalacji solarnej dla zaopatrzenia w ciepło pasywnego budynku biurowego, Fizyka budowli w teorii i praktyce. XII Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź 2009.

Henryk Foit, R. Dela, Układy ogrzewania i wentylacji pasywnych budynków biurowych, Fizyka budowli w teorii i praktyce. XII Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź 2009. Materiały konferencyjne - streszczenia. Łódź.

Henryk Foit, T. Sowiński, Wymienniki gruntowe w układach wentylacyjnych pasywnych budynków biurowych. Fizyka budowli w teorii i praktyce. XII Polska konferencja naukowo-techniczna, Łódź 2009.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Zastosowanie metod symulacyjnych do wyznaczania zapotrzebowania na energię budynku, Zarządzanie energią i teleinformatyka. ZET 2009. Multikonferencja, Nałęczów, 25-27 lutego 2009.