Department of Heating, Ventilation
and Dust Removal Technology
PL | EN
baner

Articles published in 2010

Journal papers

Piotr Koper, Barbara Lipska, W. Michnol, Assessment of thermal comfort in an indoor swimming-pool making use of the numerical prediction CFD, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2010 vol. 3 no. 3, s. 95-103

Daria Żukowska, Zbigniew Popiołek, Arsen Melikov, Determination of the integral characteristics of an asymmetrical thermal plume from air speed/velocity and temperature measurements, Experimental Thermal and Fluid Science 2010 vol. 34 iss. 8, s. 1205-1216, Impact Factor 1.267

Jan Kaczmarczyk, Arsen Melikov, D. Sliva, Effect of warm air supplied facially on occupants' comfort, Building and Environment 2010 vol. 45 iss. 4, s. 848-855, Impact Factor 2.131

Mariusz Skwarczyński, Arsen Melikov, Jan Kaczmarczyk, Velina Lyubenova, Impact of individually controlled facially applied air movement on perceived air quality at high humidity, Building and Environment 2010 vol. 45 iss. 10, s. 2170-2176, Impact Factor 2.131

Jan Kaczmarczyk, T. Nawrat, Impact of systems generating local air movement on thermal environment and occupants, Environmental engineering III. Ed. L. Pawłowski, M. R. Dudzińska, A. Pawłowski. Leiden : CRC Press, 2010, s. 141-147

Małgorzata Król, Improvement of the insulating power of glass window panes, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2010 vol. 3 no. 1, s. 109-114,

Henryk Foit, Określanie podstawowych wielkości dotyczących indywidualnego źródła ciepła z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej, Ciepłownictwo 2010 R. 41 nr 7/8, s. 247-253

Henryk Foit, Pojemność zasobnika w węźle cieplnym z priorytetem przygotowania ciepłej wody użytkowej, INSTAL 2010 nr 9, s. 50-56,

Piotr Koper, Barbara Lipska, Porównanie różnych koncepcji rozdziału powietrza w auli przy wykorzystaniu nemerycznego prognozowania przepływu powietrza, Ciepłownictwo 2010 R. 41 nr 7/8, s. 270-278

Zbigniew Popiołek, Dorota Bartosz, Prognozowanie zużycia ciepła na cele grzewcze i wentylacyjne w budynku mieszkalnym, Rynek Energii 2010 nr 5, s. 11-15

Ewa Medyńska, Zbigniew Popiołek, Theoretical model of draught thermal sensation. Pt 1: Steady-state conditions, ACEE - Architecture Civil Engineering Environment 2010 vol. 3 no. 2, s. 97-103

Henryk Foit, R. Dela, Układy ogrzewania i wentylacji pasywnych budynków biurowych, Fiz. Bud. Teor. Prakt. 2010 t. 5 nr 2, s. 11-14

Mariusz Skwarczyński, Jan Kaczmarczyk, Arsen Melikov, Wpływ indywidualnie regulowanego powietrza na odczuwalną jakość środowiska wewnętrznego, INSTAL 2010 nr 3, s. 34-38

Conference papers

Monika Blaszczok, Comparison between results of measurement and CFD prediction of the airflow in a room with mixing ventilation, Advanced construction 2010. Proceedings of the 2nd international conference, Kaunas, Lithuania, 11-12 November 2010

Piotr Lubina, Analysis of internal heat gains occurrence and their impact on heat loads in buildings, Advanced construction 2010. Proceedings of the 2nd international conference, Kaunas, Lithuania, 11-12 November 2010

Jan Kaczmarczyk, Wojciech Kierat, Cooling effect of locally increased air movement at elevated room temperature, Advanced construction 2010. Proceedings of the 2nd international conference, Kaunas, Lithuania, 11-12 November 2010

Joanna Ferdyn-Grygierek, Monika Blaszczok, Energy consumption in school buildings before and after thermomodernization, Advanced construction 2010. Proceedings of the 2nd international conference, Kaunas, Lithuania, 11-12 November 2010

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Energy demand for heating and ventilation in museum buildings before and after thermo modernization - numerical analysis, Advanced construction 2010. Proceedings of the 2nd international conference, Kaunas, Lithuania, 11-12 November 2010

Zhecho Bolashikov, Wojciech Kierat, Arsen Melikov, Zbigniew Popiołek, Exposure of health care workers to coughed airborne pathogens in a hospital room with overhead mixing ventilation: impact of the ventilation rate and the distance downstream from the coughing patient, Proceedings of ASHRAE IAQ 2010, Kuala Lumpur, Malaysia, November 10th-12th 2010

Wojciech Kierat, Zhecho Bolashikov, Arsen Melikov, Zbigniew Popiołek, Exposure to coughed airborne pathogens in a double bed hospital patient room with overhead mixing ventilation: impact of posture of coughing patient and location of doctor, Proceedings of ASHRAE IAQ 2010, Kuala Lumpur, Malaysia, November 10th - 12th 2010

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Numerical analysis of the energy consumption in the office building, Passive & low energy cooling for the built environment. PALENC 2010. 3rd International conference. 5th European Conference on Energy Performance & Indoor Climate in Buildings (EPIC 2010) & 1st Cool Roofs Conference, Rhodes Island, Greece, 29 September - 1 October 2010

Marian Nantka, Alternatywne i nowoczesne technologie pozyskiwania ciepła dla budownictwa, Inżynieria sanitarna w budownictwie i infrastrukturze. Panele: ciepłownictwo, ogrzewnictwo, gazownictwo, wentylacja i klimatyzacja. III Krajowa Konferencja Techniczna Katowickiego Oddziału PZITS, Katowice, 13-14 maja 2010 r

Monika Blaszczok, Jan Kaczmarczyk, Joanna Ferdyn-Grygierek, Analysis of microclimate in three museums in Poland, Sustainable energy use in buildings. 10th Rehva World Congress. Clima 2010, Antalya, 9-12 May 2010

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Assessment of the energy demand in energy efficient office buildings from the viewpoint of variations of internal heat gains, Sustainable energy use in buildings. 10th Rehva World Congress. Clima 2010, Antalya, 9-12 May 2010

Anna Bulińska, Computational and experimental investigation of the metabolic carbon dioxide propagation within a room, Sustainable energy use in buildings. 10th Rehva World Congress. Clima 2010, Antalya, 9-12 May 2010

Arsen Melikov, Zhecho Bolashikov, Wojciech Kierat, Zbigniew Popiołek, Marek Brand, Does increased ventilation help reduce cross-infection in isolation hospital wards?, Sustainable energy use in buildings. 10th Rehva World Congress. Clima 2010, Antalya, 9-12 May 2010

Daria Żukowska, Zbigniew Popiołek, Arsen Melikov, Impact of boundary conditions on development of the thermal plume above a sitting human body, Sustainable energy use in buildings. 10th Rehva World Congress. Clima 2010, Antalya, 9-12 May 2010

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Numerical analysis of heat and moisture gains in ancient and modern museum auditoriums, Sustainable energy use in buildings. 10th Rehva World Congress. Clima 2010, Antalya, 9-12 May 2010

Anna Bulińska, Zbigniew Buliński, Eksperymentalna i numeryczna analiza rozprzestrzeniania się generowanego metabolicznie ditlenku węgla w pomieszczeniu, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. SWCiM-2010, Szczecin 2010

Anna Bulińska, Zbigniew Buliński, Estimation of the airflow pattern within the occupied flat based on the measurements of the carbon dioxide concentration, Proceedings of the XIIIth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. HTRSE-2010, Szczecin