Department of Heating, Ventilation
and Dust Removal Technology
PL | EN
baner

Articles published 2012

Journal papers

Arsen Melikov, Jan Kaczmarczyk, Air movement and perceived air quality, Building and Environment 2012 vol. 47, s. 400-409, Impact Factor 2.430. Punktacja MNiSW 35.000

Maria Hurnik, Badanie in situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym, Rynek Energii 2012 nr 6, s. 58-62, Punktacja MNiSW 10.000

 Aleksandra Specjał, Dokładność wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krótkich pomiarów, Rynek Energii 2012 nr 6, s. 63-69, Punktacja MNiSW 10.000

Zhecho Bolashikov, Arsen Melikov, Wojciech Kierat, Zbigniew Popiołek, Marek Brand, Exposure of health care workers and occupants to coughed airborne pathogens in a double-bed hospital patient room with overhead mixing ventilation, HVAC&R Research 2012 vol. 18 nr 4, s. 602-615, Impact Factor 0.683. Punktacja MNiSW 30.000

Daria Żukowska, Arsen Melikov, Zbigniew Popiołek, Impact of personal factors and furniture arrangement on the thermal plume above a sitting occupant, Building and Environment 2012 vol. 49, s. 104-116, Impact Factor 2.430. Punktacja MNiSW 35.000

Henryk Foit, Piotr Lubina, Pomiarowe oznaczanie sezonowej sprawności kotła, Rynek Energii 2012 nr 6, s. 52-57, Punktacja MNiSW 10.000

Henryk Foit, Agata Świerc, Wyznaczanie wymaganej mocy źródła ciepła na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku mieszkalnego, Rynek Energii 2012 nr 5, s. 76-80, Punktacja MNiSW 10.000

Agata Świerc, Halina Ciuman, Wpływ systemu zasilania w energię budynku mieszkalnego na jego charakterystykę energetyczną, Rynek Energii 2012 nr 1, s. 107-113, Punktacja MNiSW 10.000

Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, Joanna Ferdyn-Grygierek, Zbigniew Popiołek, The improvement of thermal comfort and air quality in the historic assembly hall of a university, Indoor Built Environment 2012 vol. 21 iss. 2, s. 332-347, Impact Factor 0.634. Punktacja MNiSW 20.000

Conference papers

Zbigniew Popiołek, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków w praktyce, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Dorota Bartosz, Aleksandra Specjał, Metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków ogrzewanych na podstawie pomiarów in situ, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Maria Hurnik, Badanie efektywności wybranych źródeł chłodu na podstawie pomiarów in situ, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Aleksandra Specjał, Diagnostyka instalacji c.o.. Podstawowe zadania i czynności, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Halina Ciuman, Diagnostyka instalacji c.w.u.. Podstawowe zadania i czynności, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Diagnostyka instalacji wentylacji naturalnej - zadania i czynności, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Jan Kaczmarczyk, Aleksandra Lipczyńska, Ocena jakości środowiska wewnętrznego na przykładzie budynku biurowego, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Henryk Foit, Piotr Lubina, Oznaczanie sezonowej sprawności kotła metodą pomiarową, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Monika Blaszczok, Problemy diagnostyki instalacji wentyalcji mechanicznej – przykłady, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Małgorzata Król, Problemy diagnostyki instalacji wentylacji mechanicznej – przykłady, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Szczelność i wymiana powietrza w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Przemysław Kateusz, Poradnik i kursy w Zadaniu 4 projektu strategicznego, Kompleksowa diagnostyka cieplna in situ budynków. Konferencja naukowa, Gliwice, 16 listopada 2012 r. Materiały konferencyjne. Streszczenia. Gliwice

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Numerical prediction of the air exchange in the museum premises equipped with natural ventilation systems, Optimising ventilative cooling and airtightness for [nearly] zero-energy buildings, IAQ and comfort. Joint conference 33rd AIVC Conference and 2nd TightVent Conference, Copenhagen, Denmark, 11 October 2012.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Assessment of the airtightness and air exchange in Polish dwellings - measurement experiences and problems met, Optimising ventilative cooling and airtightness for [nearly] zero-energy buildings, IAQ and comfort. Joint conference 33rd AIVC Conference and 2nd TightVent Conference, Copenhagen, Denmark, 11 October 2012.

Jan Kaczmarczyk, Aleksandra Lipczyńska, Evaluation of thermal conditions in two dwellings with natural ventilation. A case study, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

Jan Kaczmarczyk, Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Impact of building structure and operation on the operative temperature determination based on air and mean radiant temperatures, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

Zbigniew Popiołek, Zhecho Bolashikov, Kostadin Kostadinov, Wojciech Kierat, Arsen Melikov, Exposure of health care workers and occupants to coughed air in a hospital room with displacement air distribution: impact of ventilation rate and distance from coughing patient, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

Arsen Melikov, Barbora Krejcirikova, Marcin Duszyk, Tomonori Sakoi, Jan Kaczmarczyk, Use of local convective and radiant cooling at warm environment: effect on SBS symptoms, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

Arsen Melikov, Marcin Duszyk, Barbora Krejcirikova, Tomonori Sakoi, Jan Kaczmarczyk, Use of local convective and radiant cooling at warm environment: effect on thermal comfort and perceived air quality, Healthy Buildings 2012. 10th International conference, Brisbane, Australia, 8-12 July 2012.

Anna Tamulewicz, Aleksandra Lipczyńska, Ewaryst Tkacz, Techniques of biclustering in gene expression analysis, Information technologies in biomedicine. ITIB 2012. Third international conference, Gliwice, Poland, June 11-13, 2012. Proceedings. Eds: Ewa Piętka, Jacek Kawa. Berlin : Springer, 2012, s. 430-436, Lecture Notes in Computer Science, vol. 7339 Lecture Notes in Bioinformatics