Department of Heating, Ventilation
and Dust Removal Technology
PL | EN
baner

Articles published in 2015

Journal papers

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, A. Melikov, Thermal environment and air quality in office with personalized ventilation combined with chilled ceiling, Building and Environment. 2015 vol. 92, s. 603-614, Impact Factor 3.140, Punktacja MNiSW 40.000

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Effect of calculation zoning on numerical modelling of ventilation airflows. Building Simulation. 2015 vol. 8 iss. 1, s. 73-79, Impact Factor 0.631. Punktacja MNiSW 25.000

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Internal environment in the museum building - assessment and improvement of air exchange and its impact on energy demand for heating. Energy and Building 2015 vol. 92, s. 45-54, Impact Factor 2.465. Punktacja MNiSW 40.000

Jerzy Szulikowski, Przemysław Kateusz, Directional sensitivity of differential pressure sensors of gas velocity used in manual gravimetric measurements of dust emissions from stationary sources. Archives of Environmental Protection. 2015 no. 3, s.. Impact Factor 0.506. Punktacja MNiSW 15.000

Maria Hurnik, Experimental and numerical testing of an induction variable air volume (VAV) controller with two damper blades. International Journal of Ventilation. 2015 vol. 14 no. 1, s. 53-64, bibliogr.. Impact Factor 0.303. Punktacja MNiSW 15.000

Zbigniew Trzeciakiewicz, A. Kotula, Analiza wybranych rozwiązań wentylacji w budynku szkolnym. INSTAL 2015 nr 4, s. 41-46, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

Marian Nantka, Opłacalność energetyczna i ekonomiczna realizacji budynku jednorodzinnego, INSTAL 2015 nr 4, s. 35-38, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 6.000

Barbara Lipska, Agnieszka Palmowska, Piotr Ciuman, Piotr Koper, Modelowanie numeryczne CFD w badaniach i projektowaniu rozdziału powietrza w pomieszczeniach wentylowanych. INSTAL 2015 nr 3, s. 33-43, Punktacja MNiSW 6.000

Agnieszka Palmowska, G. Miczka, Wykorzystanie kamery termowizyjnej do badań warunków cieplno-wilgotnościowych hali krytego lodowiska. INSTAL 2015 nr 3, s. 44-49, Punktacja MNiSW 6.000

P. Dyrcz, Henryk Foit, Monitorowanie układów solarnych małej mocy. Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 3, s. 91-98, Punktacja MNiSW 4.000

Conference papers

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, A. Melikov, Impact of personalized ventilation combined with chilled ceiling on SBS symptoms intensity, Healthy Buildings Europe 2015, Eindhoven, The Netherlands, 18-20 May 2015

Piotr Ciuman, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytej pływalni. Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice: Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2015, s. 305-320.