Department of Heating, Ventilation
and Dust Removal Technology
PL | EN
baner

Articles published 2013

Journal papers

Dorota Bartosz, Aleksandra Specjał, Alternatywa dla wyznaczania obliczeniowej charakterystyki energetycznej budynków, INSTAL 2013 nr 7/8, s. 30-33,Punktacja MNiSW 6.000.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego, Rynek Energii 2013 nr 3, s. 113-120, Punktacja MNiSW 9.000.

Małgorzata Król, Monika Blaszczok, Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej w budynku biurowym – przykłady, INSTAL 2013 nr 11, s. 45-49, Punktacja MNiSW 6.000.

Zbigniew Trzeciakiewicz, Doświadczenia eksploatacyjne krytej pływalni z punktu widzenia środowiska wewnętrznego, INSTAL 2013 nr 7/8, s. 43-47Punktacja MNiSW 6.000.

Arsen Melikov, Barbora Krejcirikova, Jan Kaczmarczyk, Marcin Duszyk, Tomonori Sakoi, Human response to local convective and radiant cooling in a warm environment, HVAC&R Research 2013 vol. 19 nr 8, s. 1023-1032, Impact Factor 0.745. Punktacja MNiSW 30.000.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Jan Kaczmarczyk, Andrzej Baranowski, Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych na przykładzie wybranej szkoły podstawowej, Ciepłownictwo 2013 R. 44 nr 6, s. 246-250, Punktacja MNiSW 4.000.

Halina Ciuman, Kompleksowa diagnostyka instalacji ciepłej wody, INSTAL 2013 nr 11, s. 28-33, Punktacja MNiSW 6.000.

Henryk Foit, Agata Świerc, Marcin Szewczyk, Miarodajna temperatura zewnętrzna na potrzeby charakterystyki energetycznej budynku, Rynek Energii 2013 nr 3, s. 108-112, Punktacja MNiSW 9.000.

Maria Hurnik, Pomiary in situ sprawności odzysku ciepła w instalacji wentylacyjnej z gruntowym wymiennikiem ciepła, INSTAL 2013 nr 4, s. 19-23, Punktacja MNiSW 6.000.

Małgorzata Król, Monika Blaszczok, Problemy wyznaczania chwilowej mocy nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej, Rynek Energii 2013 nr 4, s.80-84, Punktacja MNiSW 9.000.

Agata Świerc, Henryk Foit, Problemy związane ze wskazaniem pomieszczenia reprezentatywnego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku, Ciepłownictwo 2013 R. 44 nr 9, s. 364-368, Punktacja MNiSW 4.000.

Monika Blaszczok, Małgorzata Król, Proste pomiary diagnostyczne podstawą wyznaczania rzeczywistej, chwilowej mocy wodnej nagrzewnicy powietrza, INSTAL 2013 nr 10, s. 34-38, Punktacja MNiSW 6.000.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Szczelność i wymiana powietrza w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych z wentylacją naturalną, INSTAL 2013 nr 6, s. 27-30, Punktacja MNiSW 6.000.

Arsen Melikov, Mariusz Skwarczyński, Jan Kaczmarczyk, Josef Zabecky, Use of personalized ventilation for improving health, comfort, and performance at high room temperature and humidity, Indoor Air 2013 vol. 23 iss. 3, s. 250-263, Impact Factor 3.302. Punktacja MNiSW 45.000.

Dorota Bartosz, Wpływ stanu ochrony cieplnej budynku na dokładność wyznaczania sezonowego zużycia ciepła metodą regresji, Rynek Energii 2013 nr 3, s. 121-129, Punktacja MNiSW 9.000.
Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, Rynek Energii 2013 nr 4, s. 85-89, Punktacja MNiSW 9.000.

Conference papers

Agnieszka Stobiecka, Barbara Lipska, Piotr Koper, Comparison of air distribution systems in ice rink arena ventilation. Science - Future of Lithuania, 2013, vol. 5 no. 4, s. 429-434.

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Energy consumption in the newly designed office building in the aspect of thermal comfort. 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Agata Świerc, Henryk Foit, Stanisław Świerc, Estimation of the inner surface temperature of the opaque building components in a transient state using Exodus method, 2nd Student Scientific Conference, Białystok, 16-17.05.2013.

Agata Świerc, Henryk Foit, Evaluation of required heat source power in existing buildings based on short measurements, Science - Future of Lithuania, 2013, s. 140-145.

Agnieszka Stobiecka, Piotr Koper, Barbara Lipska, Influence of air distribution systems on the conditions in ice rink arena, Science - Future of Lithuania, 2013, s. 130-135.

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, Evaluation of thermal environment in two houses with mechanical ventilation. A case study, 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Impact of the ventilation systems on the energy consumption in the museum building, 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Aleksandra Specjał, Inaccuracies in determining the energy performance of buildings based on energy consumption measurements. 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Anna Bulińska, Influence of the spatial distribution of carbon dioxide in occupied room on the calculated air change rate, 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Monika Blaszczok, Microclimate problems in storage rooms: case study in museum located in Upper Silesia, 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Małgorzata Król, Numerical analysis of smoke management in atrium, 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Monika Blaszczok, Jan Kaczmarczyk, The application of portable humidifiers in museum rooms. A case study, 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Dorota Bartosz, The impact of the energy quality of the building on the seasonal heat consumption determination accuracy using the energy signature method, 11th REHVA World Congress and CLIMA 2013, Prague, Czech Republic, June 16-19, 2013.

Janusz Kotowicz, Krzysztof Barbusiński, Zbigniew Popiołek, Zbigniew Żmudka, 20-lecie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Energia i środowisko w XXI wieku. Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału. Jubileuszowa konferencja 2013 z okazji 20-lecia Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, 60. rocznicy powstania Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Wydawnictwo okolicznościowe. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Stowarzyszenie Wychowanków Politechniki Śląskiej. Gliwice 27 września 2013, s. 13-37.

Rozprawy doktorskie

Piotr Koper, Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w salach audytoryjnych. Rozprawa doktorska. Gliwice, 2013, Politechnika Śląska. Promotor: dr hab. inż. Barbara Lipska