Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji
i Techniki Odpylania
PL | EN
baner

Artykuły opublikowane w 2015

Artykuły w czasopismach

Marian Nantka, Źródła energii odnawialnej i ich wykorzystanie., Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne wczoraj, dziś i jutro. Red. Beniamin Więzik. Bielsko-Biała : AQUA, 2015, s. 253-268,


Maria Hurnik, Monika Blaszczok, Zbigniew Popiołek, Air distribution measurement in a room with a sidewall jet: A 3D benchmark test for CFD validation. -Build. Environ. 2015 vol. 93 pt. 2, s. 319-330, bibliogr. 45 poz.. Impact Factor 3.341. Punktacja MNiSW 40.000

Maria Hurnik, Monika Blaszczok, Zbigniew Popiołek, Air speed and velocity measurements in a room with a sidewall jet., Data in Brief 2015 vol. 5, s. 213-217, bibliogr. 3 poz.

Małgorzata Król, Analiza bezpieczeństwa pożarowego w tunelu drogowym z wentylacją mechaniczną., Logistyka 2015 nr 3, dysk optyczny (CD-ROM) s. 2495-2504,

Zbigniew Trzeciakiewicz, M. Nibisz, Analiza wybranych rozwiązań klimatyzacji pomieszczeń banku., INSTAL 2015 nr 10, s. 44-48, Punktacja MNiSW 7.000

Zbigniew Trzeciakiewicz, A. Kotula, Analiza wybranych rozwiązań wentylacji w budynku szkolnym, INSTAL 2015 nr 4, s. 41-46, Punktacja MNiSW 7.000

A. Palmowska, Barbara Lipska, M. Czarnecki, Badania eksperymentalne warunków wentylacji w hali krytego lodowiska, INSTAL 2015 nr 7/8, s. 42-50, Punktacja MNiSW 7.000

Małgorzata Król, Badanie wpływu geometrii obiektu na warunki panujące w nim w czasie pożaru, Bezpieczeństwo techniczne w życiu społecznym i działalności zawodowej. Red. Tomasz Smal, Marek Bodziany. Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 2015, s. 93-107.

Jerzy Szulikowski, Przemysław Kateusz, Directional sensitivity of differential pressure sensors of gas velocity used in manual gravimetric measurements of dust emissions from stationary sources. Arch. Environ. Prot. 2015 vol. 41 no. 3, s. 83-96, Impact Factor 0.855. Punktacja MNiSW 15.000.

Małgorzata Król, Efektywność napływu powietrza kompensacyjnego w trakcie rozwoju pożaru przy zmiennych warunkach zewnętrznych., INSTAL 2015 nr 7/8, s. 51-55, Punktacja MNiSW 7.000

Andrzej Baranowski, Joanna Ferdyn-Grygierek, Effect of calculation zoning on numerical modelling of ventilation airflows. Build. Simul. 2015 vol. 8 iss. 1, s. 73-79, Impact Factor 1.029. Punktacja MNiSW 25.000

Przemysław Kateusz, Estimation of uncertainty of mean velocity of flue gas in a conduit as determined by the traverse method within the gravimetric measurement of particulate concentration. Flow Meas. Instrum. 2015 vol. 45, s. 318-330, Impact Factor 1.040. Punktacja MNiSW 25.000

Maria Hurnik, Experimental and numerical testing of an induction variable air volume (VAV) controller with two damper blades. Int. J. Vent. 2015 vol. 14 no. 1, s. 53-64, Impact Factor 0.508. Punktacja MNiSW 15.000

Joanna Ferdyn-Grygierek, Andrzej Baranowski, Internal environment in the museum building - assessment and improvement of air exchange and its impact on energy demand for heating. Energy Build. 2015 vol. 92, s. 45-54, Impact Factor 2.884. Punktacja MNiSW 40.000

Barbara Lipska, Agnieszka Palmowska, Piotr Ciuman, Piotr Koper,
Modelowanie numeryczne CFD w badaniach i projektowaniu rozdziału powietrza w pomieszczeniach wentylowanych., INSTAL 2015 nr 3, s. 33-43, Punktacja MNiSW 7.000

Piotr Ciuman, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, Modelowanie rozdziału powietrza wentylacyjnego w hali krytej pływalni.  Instalacje basenowe. Praca zbiorowa. Pod red. Karola Kusia i Floriana Piechurskiego. Gliwice : Instytut Inżynierii Wody i Ścieków. Politechnika Śląska, 2015, s. 305-320

P. Dyrcz, Henryk Foit, Monitorowanie układów solarnych małej mocy.
-Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 3, s. 91-98, Punktacja MNiSW 10.000

Barbara Lipska, P. Wiercioch, Piotr Koper., Numeryczne modelowanie wentylacji łazienek.
Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 19-30

Aleksandra Specjał, Dorota Bartosz, Halina Ciuman.,Ocena energetyczna budynków w świetle przepisów i praktyki. Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 9-18

Marian Nantka,Opłacalność energetyczna i ekonomiczna realizacji budynku jednorodzinnego., INSTAL 2015 nr 4, s. 35-38, Punktacja MNiSW 7.000

Agata Świerc, Henryk Foit, Problemy związane z określeniem izolacyjności cieplnej przegród budowlanych na potrzeby oceny energetycznej budynku.  Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 7, s. 265-268, Punktacja MNiSW 10.000

Aleksander Król, Małgorzata Król., Study on the conditions in a road tunnel under the strong wind influence, Logistyka 2015 nr 4, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1405-1412,  płyta nr 2, cz.1

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, A. K. Melikov., Thermal environment and air quality in office with personalized ventilation combined with chilled ceiling.
Build. Environ. 2015 vol. 92, s. 603-614,  Impact Factor 3.341. Punktacja MNiSW 40.000

Piotr Ciuman, Barbara Lipska, Zbigniew Trzeciakiewicz, G. Burda., Wpływ strumienia objętości powietrza wentylacyjnego na warunki komfortu cieplnego w hali szkolnej pływalni.
INSTAL 2015 nr 11, s. 54-60, Punktacja MNiSW 7.000

Małgorzata Król,  Wpływ wiatru na oddymianie naturalne budynku typu atrium.  Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 31-40

Dawid Tąta, Henryk Foit, Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych. Cz. 1, Założenia budowlane., Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 10, s. 383-388, Punktacja MNiSW 10.000

Dawid Tąta, Henryk Foit, Wybrane technologie budowy mieszkalnych budynków pasywnych. Cz. 2, Instalacje ogrzewania, wentylacji, elektryczna i wodna., Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 11, s. 436-441, Punktacja MNiSW 10.000


Agnieszka Palmowska, G. Miczka, Wykorzystanie kamery termowizyjnej do badań warunków cieplno-wilgotnościowych hali krytego lodowiska., INSTAL 2015 nr 3, s. 44-49, Punktacja MNiSW 7.000

Przemysław Kateusz, Jerzy Szulikowski, Zagadnienia oceny dokładności pomiarów w emisji zapylonych przemysłowych gazów odlotowych., Aktualne zagadnienia w inżynierii środowiska. Pod red. Krzysztofa Barbusińskiego. Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 2015, s. 65-75

Henryk Foit, Agata Świerc, W. Foit, P. Hyba, M. Kleinert., Zastosowanie metody dwukrotnego krótkiego pomiaru do określenia wymaganej mocy źródła ciepła w istniejącym budynku mieszkalnym.,Ciepłownictwo 2015 R. 46 nr 9, s. 331-336, Punktacja MNiSW 10.000

 

Artykuły konferencyjne

Aleksander Król, Małgorzata Król, Badanie warunków panujących w tunelu drogowym przy silnym działaniu wiatru., Systemy transportowe. Teoria i praktyka. XII Konferencja naukowo-techniczna, 12-13 października 2015, Katowice. Materiały konferencyjne. Red. Grzegorz Sierpiński, Piotr Czech. Katowice: Wydział Transportu Politechniki Śląskiej, 2015, s. 35

Aleksandra Lipczyńska, Jan Kaczmarczyk, A. K. Melikov, Impact of personalized ventilation combined with chilled ceiling on SBS symptoms intensity.  Healthy Buildings Europe 2015, Eindhoven, The Netherlands, 18-20 May 2015. Conference proceedings.


Piotr Ciuman, Barbara Lipska, G. Burda, Numerical modelling of air distribution in the natatorium supported by the experiment. Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. MCM 2015, Barcelona, Spain, July 20-21, 2015. Ottawa, Avestia Publishing, 2015, paper no. 277 s. 1-8.

Anna Bulińska, Piotr Koper, Zbigniew Buliński, Numerical modelling of human breathing and its influence on spatial distribution of indoor air parameters. Numerical Heat Transfer 2015. NHT 2015. Eurotherm Seminar No 109, 27-30 September 2015, Warsaw, Poland. Conference proceedings. s. 343-344,


Zbigniew Popiołek, Prace naukowo-badawcze w zakresie zmniejszenia energochłonności budynków prowadzone na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Ślaskiej w Gliwicach. VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości, Katowice, 10-11 czerwca 2015 r. Katowice : Śląska Izba Budownictwa, 2015, s. 46


Agnieszka Palmowska, Barbara Lipska, The experimental validation of numerical modeling of the air distribution in the indoor ice rink arena. Proceedings of the World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. MCM 2015, Barcelona, Spain, July 20-21, 2015. Ottawa : Avestia Publishing, 2015, paper no. 276

Rozprawy doktorskie


Aleksandra Lipczyńska, Impact of combined system of personalized ventilation and chilled ceiling on indoor environment and energy consumption. Rozprawa doktorska.
Gliwice, 2015, 185 k., Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Promotor: dr hab. inż. Jan Kaczmarczyk, prof. dr hab. inż. A. Melikov